[ΟΔΗΓΟΣ ΔΡΟΜΕΑ]

Χρονομέτρηση

Ηλεκτρονική Χρονομέτρηση

Η ηλεκτρονική χρονομέτρηση του Μαραθώνιου, του Ημιμαραθώνιου και των 5 χλμ. καθώς και η έκδοση των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται από επίσημη εταιρεία χρονομέτρησης.

Θα χρησιμοποιηθούν συστήματα της Ολλανδικής εταιρείας MYLAPS, ίδια με αυτά που χρησιμοποιούνται στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας.

Η εν λόγω τεχνολογία συνιστά τον μοναδικό αξιόπιστο τρόπο χρονομέτρησης αγώνων με μεγάλη συμμετοχή και υπόκειται στις προδιαγραφές και στους κανόνες περί ακτινοβολίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όλοι οι συμμετέχοντες δρομείς στα παραπάνω αγωνίσματα θα πρέπει να φέρουν το chip χρονομέτρησης το οποίο παραλαμβάνουν μαζί με τον αριθμό συμμετοχής τους από το Κέντρο Εγγραφών.

Τάπητες ηλεκτρονικού ελέγχου και χρονομέτρησης για την καταγραφή των ενδιάμεσων χρόνων θα υπάρχουν:

Για τον Μαραθώνιο Δρόμο: στην εκκίνηση, στον τερματισμό καθώς και στα παρακάτω σημεία ελέγχου: στο 7ο χλμ., 17ο χλμ., 21,1ο χλμ., 28,1ο χλμ. και 38,1ο χλμ.

Για τον Ημιμαραθώνιο Δρόμο: στην εκκίνηση, στον τερματισμό καθώς και στα παρακάτω σημεία ελέγχου: στο 7ο χλμ. και στο 17ο χλμ.

Για τα 5 χλμ.: στην εκκίνηση, στον τερματισμό καθώς και λίγο μετά το σημείο της αναστροφής στο 2,9 χλμ.

*Ο αγώνας των 2,5χλμ. είναι συμμετοχικής φύσης και ως εκ τούτου πραγματοποιείται χωρίς χρονομέτρηση.

Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση της Διοργάνωσης αναρτώνται τα ανεπίσημα αποτελέσματα των συμμετεχόντων και οι οποίοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση εντός 5 εργάσιμων ημερών.

Μετά το πέρας 10 εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση των αγωνιστικών εκδηλώσεων αναρτώνται τα επίσημα αποτελέσματα των αγώνων στην ιστοσελίδα της Διοργάνωσης.

Τα επίσημα αποτελέσματα του Μαραθωνίου και Ημιμαραθωνίου αποστέλλονται στη στατιστική υπηρεσία του ΣΕΓΑΣ και οι χρόνοι των πρώτων 10 αθλητών και αθλητριών της Γενικής Κατηγορίας των αγωνισμάτων του Μαραθωνίου και Ημιμαραθωνίου Δρόμου αποστέλλονται στην Παγκόσμια Ένωση Μαραθωνίων (AIMS) όπου και δημοσιεύονται στο τριμηνιαίο περιοδικό Distance Running.